INSCHRIJVEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------


U kunt zich inschrijven voor Paddles-Up 2009 door een e-mail te sturen naar:
[email protected]


De inschrijfkosten bedragen € 20,- per onderdeel en € 25,- als je je voor freestyle én boatercross inschrijft.

Vermeld in de e-mail:
- Je naam
- Geboorte datum
- Voor welk onderdeel je inschrijft.
     1. Freestyle wedstrijd
     2. Boatercross wedstrijd
     3. So you wanne be a freestyler (GRATIS) ;
     4. de BBQ - Bij deelname aan de wedstrijd BBQ inbegrepen. BBQ (
€ 10,-)
- Vermeld bij So you wanna be a freestyler tevens of je een eigen kajak tot je beschikking hebt.
- Bij inschrijving ga je akkoord met de voorwaarden (voorwaarden zie hier onder)

Voor de Europagaai clinics dien je je in te schrijven via de Europagaai website.
Of kun je bellen met 072 509 4000

Algemene voorwaarden
1. De deelnemers dienen met een goedgekeurde wildwater uitrusting voor kanovaarders aan de start te verschijnen waarbij zodanig drijfvermogen in de kano is aangebracht dat deze onzinkbaar is. Helm en zwemvest zijn verplicht. Men dient te kunnen zwemmen.
2. De waterkwaliteit ter plaatse is niet bekend, is niet onderzocht, het is geen gebruikelijk zwemwater. Derhalve kan besmetting met ziektes zoals bijvoorbeeld de ziekte van Weil, niet uitgesloten worden. Ter vermindering van eventuele risico‘s wordt het gebruik van een neusklem tijdens het varen aangeraden.
3. Het starten en stopzetten van het gemaal, dan wel de hoeveelheid bewegend water valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
4. Men dient bij de (zes) schepraderen een afstand te bewaren van tenminste 50 centimeter in verband met verdrinking- en verwondinggevaar.
5. EHBO is tijdens het evenement aanwezig.
6. Kanovereniging Waterwolf, het bestuur en de leiding van het evenement aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheidsstelling voor geleden (of nog te lijden) schade aan mens en materiaal of verlies van persoonlijke eigendommen (men neemt deel voor eigen rekening en risico).
7. Bij onvoldoende deelname of calamiteiten behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten.
8. Deelname aan het evenement is alleen mogelijk na inleveren van ondertekend exemplaar van dit reglement, bij minderjarigheid ondertekend door wettelijke vertegenwoordiger.

Paddles up 2011 ©